Årsmöte 2018

Årsmöte hålls tisdag 10 april.

Tid: kl 18

Plats: D-hallen, Landala sporthall

Se dagordningen längre ner.

Träningen är inställd denna dag!

Efter mötet har vi gemensam middag på Krakow kl 19:30.

Välkomna!

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst

 3. Val av ordförande vid mötet

 4. Val av sekreterare vid mötet

 5. Val av två justeringsmän

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Föredragande av verksamhetsberättelse

 8. Kassörens redovisning av ekonomin

 9. Revisionsberättelsen

 10. Fråga om styrelsen kan ges ansvarsfrihet

 11. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år

 12. Val av ledamöter för nästkommande verksamhetsår

 13. Val av suppleanter för nästkommande verksamhetsår

 14. Val av revisor för nästkommande verksamhetsår

 15. Inkomna motioner

 16. Övrigt

 17. Mötets avslutande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *