Nu har vi nått slutet på vårterminen 2020. Det har varit en mycket speciell period med Corona-pandemin som påverkat hela samhället inklusive våra karateträningar. Vi är glada över vi lyckades hålla igång träningarna trots omständigheterna. Utomhusträningarna har fungerat mycket väl och vi avser att fortsätta med utomhusträningar även i fortsättningen.

Gradering

Nu närmast är det gradering lördag 13 juni. Påminner återigen om att Ni som ansökt och fått OK på Er ansökan ska betala graderingsavgiften före graderingen. Betalning görs via betalformulär på hemsidan:

Eller helt enkelt via Swish till klubbens nr: 1230305771. Skriv då Ditt namn och vad Du betalar för, dvs gradering. Tiderna för gradering är

  • 11:00 Barn under 13 år
  • 14:00 Vuxna (över 13 år)

Avslutning

På måndag 15 juni kl 18 har vi terminsavslutning. Vi träffas på det slottskogen bredvid labyrinten. Vi spelar brännboll, fikar och umgås. Klubben bjuder på lite enklare fika. Även familjemedlemmar är välkomna. För att kunna förbereda behöver vi veta hur många som tänker komma. Svara därför på detta mejl och meddela om Du ska komma. Ange antal deltagare om Du har med Dig familjemedlemmar.

Terminsstart

Vi har tidigarelagt terminsstarten och drar igång redan den 27 juli. Då fortsätter vi att träna på det vanliga stället i slottskogen. Träningstiderna är måndagar och torsdagar kl 18-19. Under perioden 27 juli – 27 augusti erbjuder vi gratis prova-på-träning. Ta gärna med Dig några kompisar.

Vi tackar för den här terminen och önskar Er en glad sommar!

med vänliga karatehälsningar,

Styrelsen

SHOTOKAN CENTER GÖTEBORG

http://shotokancenter.se