alvaKarate är en ypperlig träningsform för barn. Barnen lär sig karate på ett lekfullt sätt. Man tränar koordination och rörlighet! Disciplin är en viktig del av karate och utövas på ett naturligt sätt.

Träningen för barn innehåller karatens tre grundstenar: kihon (grundträning), kata (form) och kumite (självförsvar).

Varje termin avslutas med en gradering då barnen får visa upp sina nya färdigheter.

För att kunna ta del av karate behövs en viss mognadsgrad hos barn. Som riktvärde anser vi att barn från 9 år har uppnått tillräcklig mognadgrad.