Datum: 12 mars
Tid: kl 18
Plats: Landala sporthall

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängligt i samband med årsmötet.

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.