En viktig del av karateträning består av kihon, dvs grundteknik. Kihon är en förutsättning för att kunna utföra kata och därmed kumite (fight). Därför tränas kihon regelbundet på alla träningspass.
Insruktionsvideon nedan visar hur grundteknikerna ska utföras enligt JKA Shotokans principer och är därmed ett bra komplement till träningen i klubben.