funakoshiKaratens historia

Karate är en kampkonst som ursprunligen härstammar från Kina men kommit till Japan via ön Okinawa. Resan till Japan har tagit flera hundra år. Gichin Funakoshi är läromästaren som format modern karate så som vi känner den idag och fört den till huvudöarna i Japan. Stilen som då skapades kallades sedan för Shotokan, där SHOTO var Funakoshis pseudonym som poet och KAN betyder hus, alltså SHOTOS HUS. Med det avsåg man träningslokalen där Funakoshi bedrev sin Karate undervisning.
Nakayama, en av Funakoshis närmaste elever, grundade Karate organisationen JKA, Japan Karate Organisation. JKA är än idag en av de största och mäktigaste karate organisationerna i världen.

Karatens syfte
Karate är ett effektivt självförsvarssystem, där man med bara händer, dvs utan vapen kan försvara sig. Namnet Karate betyder tom hand (kara=tom och te=hand) och syftar till avsaknaden av vapen. Karate är absolut inte någon våldsam verksamhet utan har en djup filosofisk innebörd. Karate är en japansk kampkonst där man enligt japansk manér lägger stor vikt vid utförandet av detaljer. Det finns en estetisk aspekt i samtliga karatetekniker. Enkelt uttryckt kan man säga att bra karate är snyggt och elegant. Som så många andra traditioner i Japan, finns det ett ständigt sökande efter perfektion i karate. Av denna anledning repeteras samtliga tekniker om och om igen i syfte att förbättra utförandet.

ura_mawashi_230_203Graderingssystemet i karate är ett fantastiskt hjälpmedel i jakten på den perfekta tekniken. Ett enkelt slag ska utföras vid första graderingen så väl som graderingen till svart bälte. Nybörjaren behöver hyfsad form på sin teknik medans svart bälteskandidaten förväntas dock utföra det ”enkla” slaget så nära det teoretiska idealet som möjligt.
Träningen är hård och bygger både kropp och själ. Att kunna utföra en hög spark med hög precision som endast nuddar kinden på träningskompisen utan att göra ont kräver flera tusen repetitioner, dvs ett stort engagemang.
Vägen mot perfektion är lång …

Karateträning idag
Som en del av organisationen JKA är vi måna om arvet efter Funakoshi. Karate har utvecklats mycket sedan Funakoshis tid och är mer dynamisk idag men rötterna finns kvar och utgör stommen för karaten som vi tränar idag. Precision vid utförande av teknikerna är grunden och krävs för avancemang i bältesgrader och för att man ska kunna lära sig avancerade tekniker tex hoppsparkar. Shotokan är en stark karatestil där majoriteten av teknikerna utförs med maximal kraft. Det kräver muskelstyrka. Därför ingår styrketräning som en del i karateträningen.
Vi tränar fight utan att slåss. Vi använder oss av skin touch, dvs slag/spark får endast nudda motsåndaren. Fördelen är att man tränar precision och samtidigt har vi inga skador. För att uppnå en sådan hög precision behövs koordination och smidighet. Dessa är därför naturliga träningsposter i vår karateträning.