Medlemsavgift

100 kr/kalederår

Terminsavgift

Under 18 år: 800 kr

Över 18 år: 1000 kr

Förälder+barn: Förälder som tränar med sitt barn betalar halva priset (500 kr). Gäller endast nybörjarkursen.

Terminsavgiften ska betalas in till klubben via Plusgiro 165 28 59-8 eller Swish 1230305771.

Sista inbetalningsdatum är 30 januari för vårterminen resp 30 september för höstterminen.