Vårens gradering hölls lördag 13 juni på slottskogen på gräsmattan intill labyrinten. För att Corona-säkra samt anpassa till utomhusgradering inför vi vissa justeringar:

 • Ingen karatedräkt, utan vi kör i vanliga träningskläder
 • Ingen träning före graderingen
 • Parövningar (kumite=fight) utan kontakt
 • Betalning i förväg via formulär på hemsidan. Alternativt Swish i samband med graderingen. Inga kontanter!
 • Löpande diplomutdelning

Man ska vara väl förberedd och behärska tekniker och katan som krävs till den nya graden.

Kravet på minsta antal träningstillfällen är:

 • Barn (under 13 år): 20 ggr under en 3 månaders period inför graderingen
 • Vuxna (över 13 år): 30 ggr under en 3 månaders period inför graderingen
 • Till 2 Kyu – 1 Dan: 60 ggr under en 6 månaders period inför graderingen

Schemat för graderingen är:

 • 11:00 – 13:30 Gradering för medlemmar under 13 år
 • 11:00 – 13:30 Gradering för medlemmar under 13 år

Diplomutdelning sker löpande

Graderingen består av tre delmoment:

 • Kihon (grundtekniker)
 • Kumite (fight, dvs parövning med förutbestämda attacker, blockeringar och kontringar)
 • Kata (sammansatt rörelsemönster med förutbestämda tekniker)

Barn under 13 år graderas 2 ggr per färg. Vid första graderingstillfället leds barnet igenom graderingen med noggranna instruktioner. Vid det andra graderingstillfället förväntas barnet kunna teknikerna och de japanska namnen. Då förväntas man vara mer självgående. Vuxna, dvs. äldre än 13 år, graderas en gång per färg och förväntas direkt vara självgående och bekanta med teknikerna och dess namn.

Alla som siktar på gradering ombeds skicka in ansökan till oss seast 17 maj. Det görs via formulär på hemsidan:

Om Du ska klicka Dig fram: shotokancenter.se -> Om Karate -> Gradering

Följande saker behövs vid graderingen:

 • Godkänd graderingsansökan
 • Ifylld graderingsblankett (finns på hemsidan) http://media.shotokancenter.se/2016/05/graderingsblankett_scg.pdf
 • 2 st foto om Du graderar för första gången
 • Graderingshäfte om Du graderat tidigare
 • Har Du graderat en gång tidigare (för samma grad) kommer Du att få ett graderingshäfte

Kostnad för läger + gradering: 300 kr, För brunt bälte: 400 kr

Efter en lyckad gradering kan Du köpa Ditt nya bälte hos oss. Pris: 60 kr.

Inga kontanter! Betalning via Swish 1230305771.

Lycka till!