Kallelse till årsmöte 2020

Shotokan Center inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte. Datum: 10 marsTid: kl 18Plats: Landala sporthallOBS! Ordinarie träning är inställd pga årsmötet ÅrsmöteshandlingarÅrsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängligt i samband med årsmötet. Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötetFörslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Dagordning Fastställande av röstlängd (lista med röstberättigade personer i ett val)[…]

Dangradering

3-5 januari hölls den årliga svartbältesgraderingen i Malmö. Från klubben deltog Love, Rahil och Rikard. Alla gjorde starka prestationer och lyckades avancera i graderna. Vi säger stort grattis till de nya dangraderna: Rikard: 1 dan Rahil: 2 dan Love: 3 dan

Nybörjarkurs våren 2020

Vårens nybörjarkurs startar 13 januari. Träningstiderna är måndagar och torsdagar kl 18-19. Under perioden 13-23 januari erbjuder vi gratis prova-på-träning. Det är drop-in till prova-på-träningen (föranmälan behövs ej). Barn från 9 år och vuxna tränar samtidigt men i parallella klasser. Varje grupp (barn- resp. vuxengrupp) har en egen instruktör som anpassar träningsupplägget efter gruppen. Barnen[…]

Höstens nybörjarkurs

Höstens nybörjarkurs startar 2 september. Träningstiderna är måndagar och torsdagar kl 18-19. Under perioden 2-12 september erbjuder vi gratis prova-på-träning. Det är drop-in till prova-på-träningen (föranmälan behövs ej). Barn från 9 år och vuxna tränar samtidigt men i parallella klasser. Varje grupp (barn- resp. vuxengrupp) har en egen instruktör som anpassar träningsupplägget efter gruppen. Barnen[…]

Kallelse till årsmöte 2019

Datum: 12 mars Tid: kl 18 Plats: Landala sporthall ÅrsmöteshandlingarÅrsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängligt i samband med årsmötet. Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötetFörslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

Vårens nybörjarkurs

Vårens nybörjarkurs startar 14 januari. Träningstiderna är måndagar och torsdagar kl 18-19. Under perioden 14-24 januari erbjuder vi gratis prova-på-träning. Det är drop-in till prova-på-träningen (föranmälan behövs ej). Barn från 9 år och vuxna tränar samtidigt men i parallella klasser. Varje grupp (barn- resp. vuxengrupp) har en egen instruktör som anpassarträningsupplägget efter gruppen. Barnen har[…]

Vårtermin 2019

Vårtermien startar måndag 14 januari. Nedan följer en kort överblick över vårens händelser i klubben. För övriga aktiviteter (tävlingar och träningsläger) se kalendern   14-24 januari: Intagning till vårens nybörjarkurs 26 februari: Gradering 12 mars: Årsmöte 27 april: Vårläger med Leslie Sensei 1 juni: Gradering och terminsavslutning

Gradering 8 december 2018

Lördag 8 december är det dags för gradering. Scemat för graderingen ser ut enligt följande: 12:00 – 13:00 Träning för medlemmar under 13 år 13:00 – 14:45 Gradering för medlemmar under 13 år 14:45 – 15:00 Diplomutdelning 15:00 – 16:00 Träning för medlemmar över 13 år 16:00 – 17:45 Gradering för medlemmar över 13 år[…]