Skicka in ansökan om gradering senast tre veckor före graderingen.

Vi återkommer med besked senast en vecka före graderingen.