Kata är ett träningssätt inom budō, japansk kampsport och viss annan kampkonst. Kata är en rad förutbestämda rörelser, som utförs mot “osynliga” motståndare i luften. Ordets betydelse innebär att i träningens rörelsemönster eftersträva perfektion. Läs mer på Wikipedia.

Funakoshi Sensei lärde ut 15 kata, ju go kata. Dessa är 5 Heian, 3 Tekki, Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Jion, Jitte, Hangetsu och Gankaku.

Ytterligare 10 kata infördes i Shotokan systemet senare. Dessa är Bassai Sho, Kanku Sho, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho, Chinte, Sochin, Nijushiho, Unsu, Meikyo och Wankan. Kata Jiin finns också med i Shotokan systemet men är inte en officiell JKA kata. Idag finns det 25 officilla kata i JKA.

Heian Shodan

Fridfullt sinne

 • Steg: 21
 • Kiai: 09/17
 • Viktiga tekniker:
  • Kokutsu dachi Shuto uke

Heian Nidan

Fridfullt sinne

 • Steg: 26
 • Kiai: 11/26
 • Viktiga tekniker:
  • Jodan Uraken, Chudan yoko keage

Heian Sandan

Fridfullt sinne

 • Steg: 20
 • Kiai: 10/20
 • Viktiga tekniker:
  • Migi-ashi-fumikomi, kibadachi, migi-empi-ate, dvs teknik 12, 14 och 16

Heian Yondan

Fridfullt sinne

 • Steg: 27
 • Kiai: 13/25
 • Viktiga tekniker:
  • Kosa dachi

Heian Godan

Fridfullt sinne

 • Steg: 23
 • Kiai: 12/19
 • Viktiga tekniker:
  • Mizu-nagare kamae dvs teknik 3 o 6

Tekki Shodan

Järnhästen

 • Steg: 29
 • Kiai: 15/29
 • Viktiga tekniker:
  • Kiba Dachi
  • Överkroppens vridning
  • Huvudes vridning
  • Armbågens position
  • Helheten

Bassai Dai

Att storma en borg

 • Steg: 42
 • Kiai: 19/42

Kanku Dai

Att titta på himlen

 • Steg: 65
 • Kiai: 15/65

Enpi

Flygande svalan

 • Steg: 37
 • Kiai: 15/36

Jion

Tempelklocka

 • Steg: 47
 • Kiai: 17/47