Inför varje termin krävs en återanmälan. För medlem under 16 år behövs även vårdnadshavarens kontaktuppgifter.

Avgiften ska betalas i samband med anmälan. Avgiften består av Medlemsavgift (100 kr/kalenderår) + terminsavgift. Observera att medlemsavgiften betalas bara en gång per år, typiskt inför vårterminen.

Den totala avgiften är:

  • 100 + 1000 kr för medlem under 18 år
  • 100 + 1200 kr för medlem över 18 år

Du kan antingen betala via Swish 1230305771 eller överföring till klubbens Plusgiro 1652859-8. Vänligen ange namn + terminsavgift.

Observera att anmälan och betalning ska göras inför terminsstarten.

För mer info om våra grupper och träningstiderna se Träningsgrupper & tider.

Detta formulär är för befintliga medlemmar. Anmälan för nya medlemmar görs här.

När du har fyllt i formuläret och tryckt på Skicka-knappen, behöver du scrolla upp till toppen av sidan för att se nästa steg. Det krävs en verifiering för att skilja mellan äkta användare och automatiserade program.