Inom stilen Shotokan finns det ett graderingssystem där olika färger på bältet representerar utövarens utvecklingsgrad. De olika färgnivåerna kallas för Dan (svartbältesgrader) och Kyu (färgade bälten). De olika Kyu-graderna är: 9 Kyu, 8 Kyu, 7 Kyu (gult), 6 Kyu, 5 Kyu, 4 Kyu, 3 Kyu, 2 Kyu, 1 Kyu.
För barn under 13 år sker graderingen till varje Kyu i 2 omgångar. Första gången leds man genom graderingen medans utövaren förväntas självständigt kunna visa upp teknikerna vid det andra graderingstillfället.

Klubben arrangerar 2 graderingstillfällen per år, dvs i slutet av varje termin. Examinator är Sensei Babak Nejabat (3 Dan) som är offciell JKA klubbexaminator. För att få gradera sig krävs det att man tränat flitigt under terminen och att man har Senseis (instruktörens) godkännande.

Om Du avser att gradera ska Du skicka in en ansökan via formuläret på hemsidan senast en månad före graderingstillfället.

Ett minimikrav är att Du tränat 30 ggr under pågående termin. För gradering till 1 Kyu (sista brunt) och svart bälte gäller 60 ggr under en sammanhängande 6 månaders period.

Processen inför graderingar är så här:

  1. En månad före gradering ska Du skicka in en ansökan om gradering
  2. Vi tittar på Din färdighetsgrad och antal träningar och bedömmer sedan om Du är redo för gradering. Vi återkommer med besked ca två veckor före graderingen.
  3. Efter att Du fått OK på Din graderingsansökan ska Du betala graderingsavgiften.
  4. Skriv ut och ta med en ifylld graderingsblankett vid graderingstillfälet

Ifylld Graderingsblankett ska tas med till graderingen.

Lycka till på graderingen!

Graderingskrav för JKA medlemmar

För att säkerställa att det finns goda förutsättningar för en lyckad gradering är det viktigt att man har övat tillräckligt mycket. Det finns krav på antal träningstillfällen (under en sammanhängade period inför graderingen). Observera att kravet gäller minsta antal. Det betyder att man bör ha betydligt fler träningar i ryggen än kravet.

Kravet på minsta antal träningstillfällen är:

  • Barn (under 13 år): 20 ggr under pågående termin inför graderingen
  • Vuxna (över 13 år): 30 ggr under under pågående termin inför graderingen
  • Till 2 Kyu – 1 Dan: 60 ggr under en 6 månaders period inför graderingen

Inga undantag tillåts!

Graderingsregler för Karateka från andra organisationer/stilar

Man måste vara medlem i en JKA-klubb 6 månader före första graderingstillfället. 

Under efterföljande halvår, dvs fram till medlemmen har tillhört JKA i ett år, ska denna/denne graderas upp till en grad som är relevant för JKA Sweden. Sedan gäller de vanliga reglerna.

Alla grader måste genomföras och betalas upp till den nivån man ska uppnå.

Inom JKA Sweden graderar barn under 13 år två ggr för samma grad. Detsamma gäller för karateka från andra stilar/organisationer.

Graderingsansökan

Fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen.
Vi svarar senast en vecka före graderingen.

Graderingsavgift

Använd betalformulär på hemsidan för att betala graderingsavgiften. Sista betalningsdatum är dagen före graderingen.