Shotokan Center Göteborg

Klubben startades 1 februari 2005

Shotokan Center Göteborg är en ideell idrotssförening som utövar traditionell karate med inriktningen Shotokan. Klubben är en del av stilorganisationen JKA (Japan Karate Association). Shotokan är den största karatestilen i Sverige och även i övriga världen. Graderingarna inom JKA är internationella.

Vi är medlem i Svenska Karateförbundet och våra medlemmar är därmed försäkrade i Folksam. Dessutom medför medlemskapet i Karateförbundet att våra medlemmar kan delta i diverse tävlingar, träningsläger och regionsträningar som anordnas av förbundet.