För att träna på Shotokan Center behöver Du ansöka om medlemsskap.

Avgiften består av två delar: Medlemsavgift + Terminsavgift.

Medlemsavgiften är 100 kr och gäller per kalenderår.

Terminsavgiften är 800 kr om man är under 18 år och 1000 kr om man är över 18 år.

Ny medlem

För nya medlemmar sker betalning i samband med ansökan. Man kan betala med både kort och Swish.

http://shotokancenter.se/ny-medlem/

Föräldra-rabatt

Många föräldrar tränar tillsammans med sina barn. Det tycker vi är bra och erbjuder därför föräldern rabatt för nybörjarkursen där man utöver medlemsavgiften på 100 kr endast betalar halva terminsavgiften; totalt 600 kr.

Anmäl först barnet via formuläret ovan (Ny medlem). Sedan kan Du betala Din rabatterade kursavgift med formuläret nedan

http://shotokancenter.se/foraldra-rabatt/

Återanmälan för befintliga medlemmar

Formuläret nedan är till för återanmälan av befintliga medlemmar. Betalning av terminsavgiften sker då via faktura.

http://shotokancenter.se/medlemsansokan/