januari 12, 2016

Gradering

Inom stilen Shotokan finns det ett graderingssystem där olika färger på bältet representerar utövarens utvecklingsgrad. De olika färgnivåerna kallas för Dan (svartbältesgrader) och Kyu (färgade bälten). De olika Kyu-graderna är: 9 Kyu, 8 Kyu, 7 Kyu (gult), 6 Kyu, 5 Kyu, 4 Kyu, 3 Kyu, 2 Kyu, 1 Kyu.
För barn under 13 år sker graderingen till varje Kyu i 2 omgångar. Första gången leds man genom graderingen medans utövaren förväntas självständigt kunna visa upp teknikerna vid det andra graderingstillfället.
Klubben arrangerar 2 graderingstillfällen per år, dvs i slutet av varje termin. Examinator är Sensei Ingmar Lind (3 Dan) som är offciell JKA examinator. För att få gradera sig krävs det att man tränat flitigt under terminen och att man har Senseis (instruktörens) godkännande.

Ifylld Graderingsblankett ska tas med vid till graderingen.

Om Du avser att gradera ska Du skicka in en ansökan via formuläret nedan senast en månad före graderingstillfället.

Ett minimikrav är att Du tränat 30 ggr under pågående termin. För gradering till 1 Kyu (sista brunt) och svart bälte gäller 60 ggr under en sammanhängande 6 månaders period.

Fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen.
Vi kommer att besvara er så snart vi kan.

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Nuvarande grad (obligatorisk)

Meddelande