Kata är ett förutbestämt mönster av olika tekniker. Ursprungligen var det femton kata som Gichin Funakoshi förde med sig frå Okinawa. Funakoshi menade att dessa femton kata (jugo kata) var tillräckligt för att skapa ett komplett system. Nakayama införde senare ytterligare elva kata i Shotokan. Han dokumenterade alla Shotokan kata i sin bok Best karate. Han hann tyvärr inte slutföra arbetet med boken före sin död. Kata Jiin hanns inte med och senare ströks denna kata från det officiella JKA programmet. Listan nedan visar de oficiella JKA kata. De femton förstnämnda är Funakoshis ursprungliga Jugo kata. De efterföljande är införde av Nakayama.

 1. Heian Shodan
 2. Heian Nidan
 3. Heian Sandan
 4. Heian Yondan
 5. Heian Godan
 6. Tekki Shodan
 7. Tekki Nidan
 8. Tekki Sandan
 9. Bassai Dai
 10. Kanku Dai
 11. Enpi
 12. Jion
 13. Hangetsu
 14. Jitte
 15. Gankaku
 16. Nijushiho
 17. Meikyu
 18. Bassai Sho
 19. Kanku Sho
 20. Sochin
 21. Gojushiho Sho
 22. Gojushiho Dai
 23. Unsu
 24. Chinte
 25. Wankan
 26. Jiin (ej med i det officiella programmet)

Taikyoku Shodan

Taikyoku Shodan är egentligen ingen officiel JKA kata men är en bra träningskata och används i JKA Sweden till första graderingen, dvs till 9 Kyu rött bälte.

20 tekniker, kiai på nr 8 och 16.


Heian Shodan

Heian betyder fridfullt sinne. Heian Shodan är första katan i serien av fem och används i JKA Sweden som graderingskata till 8 Kyu, orange bälte.

Viktiga tekniker: Kokutsu dag Shuto uke.

21 tekniker, kiai på nr 9 och 17.

Tillbaks till listan


Heian Nidan
Graderingskata till 7 kyu, gult bälte.

Viktiga tekniker: Jodan uraken, chudan Yoko keage.

26 tekniker, kiai på nr 11 och 26.

Tillbaks till listan


Heian Sandan
Graderingskata till 6 Kyu, grönt bälte.

Viktiga tekniker: Migi-ashi-fumikomi, kiba dachi, migi-empi-ate, dvs teknik 12, 14 och 16.

20 tekniker, kiai på nr 10 och 20.

Tillbaks till listan


Heian Yondan
Graderingskata till 5 Kyu, blått bälte.

Viktiga tekniker: Kosa-dachi.

27 tekniker, kiai på nr 13 och 25.

Tillbaks till listan


Heian Godan
Graderingskata till 4 Kyu, blått bälte.

Viktiga tekniker: Mizu-nagare kamae, dvs teknik 3 och 6.
23 tekniker, kiai på nr 12 och 19

Tillbaks till listan


Tekki

Det finns tre Tekki-kata; Tekki shodan, Tekki nidan och Tekki sandan.

Tekki är en kraftfull kata som utförs i sidled. Det gamla okinaviska namnet är Naihanchi.

Tekki betyder järnhästen och syftar till att dessa kata utförs i Kiba dachi med starkt fotfäste.

Tekki Shodan

https://youtu.be/gatI8x9z3d4

Tillbaks till listan


Tekki Nidan

https://youtu.be/Rqo1wIdv4H0

Tillbaks till listan


Tekki SandanTekki Sandan

https://youtu.be/SZm-KXLaLjM

Tillbaks till listan


Bassai Dai

 

Tillbaks till listan


Kanku Dai

 

Tillbaks till listan

 

 

Jion

 

Tillbaks till listan


Hangetsu

http://youtu.be/v–vmNXg6M4
 

Tillbaks till listan

Enpi

 

Tillbaks till listan

 


Sochin

 

Tillbaks till listan