Klubben startades 1 februari 2005 av bröderna Kambiz och Babak Nejabat.
Klubben är medlem i Svenska Karateförbundet och dess medlemmar är därmed försäkrade i Folksam. Dessutom medför medlemskapet i Karateförbundet att våra medlemmar kan delta i diverse tävlingar, träningsläger och regionsträningar som anordnas av förbundet.

Shotokan Center Göteborg är en ideell idrotssförening som utövar traditionell karate med inriktningen Shotokan. Klubben är en del av stilorganisationen JKA (Japan Karate Association). Shotokan är den största karatestilen i Sverige och även i övriga världen. Graderingarna inom JKA är internationella.

Vill Du veta mer om Japan Karate Association?

Titta på denna video!