Årsmöte 2023

Välkommen till Shotokan Centers årsmöte!

Datum: Tisdag 7 mars

Tid: kl 18

Plats: Fysiskt möte i träningslokalen (Landala sporthall) + Digitalt zoom-möte

Från kl 17:45 är det möjligt att “ringa in” till mötet och säkerställa att tekniken fungerar. Själva mötet börjar kl 18.

Träningen är inställd den dagen.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd (lista med röstberättigade personer i ett val) för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.(13 RF – Juridik jan 2000)
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragande av
  1. styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under gångna året
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av två år
  2. ledamöter (minst 2 personer)
  3. suppleanter i styrelsen
 13. Övriga frågor

Man behöver inte öppna något Zoom-konto eller ladda ner programmet för att delta i mötet. Det går bra att använda en webbläsare på en dator.

Följ instruktionerna nedan:

 • Öppna länken i en webbläsare (fungerar bäst med Google Chrome)
 • Klicka på Join from Your Browser Längst ner i fönstret
 • Ange Ditt namn och klicka i rutan för att verifiera att Du inte är en robot
 • Klicka på join
 • Välj join Audio by computer
 • Längst ner till vänster finns det knappar för att att stänga av/sätta på ljudet (Mute/Unmute) och sätta på/stänga av kameran (start/stop video)

För att delta via en mobiltelefon behöver Du ladda ner mobilappen ZOOM Cloud Meetings

Möteslänk har mejlats ut till alla medlemmar!