Återanmälan VT24

För att säkerställa att vi har ett korrekt medlemsregister med uppdaterade kontaktuppgifter inför vi nu ett system med återanmälan inför varje termin. I samband med anmälan anger man vilken grupp man ska träna i under kommande termin. Man ansvarar själv för att betala medlems- och träningsavgiften i samband med anmälan. Syftet med detta är att undvika att skicka fakturor till medlemmar som inte ska fortsätta träna hos oss samt se till att grupptillhörigheten för varje medlem är korrekt. Viktigt att ha korrekt underlag eftersom närvarohanteringen görs bserad på dessa listor. Detta ligger alltså i allas intresse!

Grupptillhörigheten avser där du kommer att lägga merparten av dina träningar under kommande termin. Man kan endast tillhöra en grupp men det går även fortsättningsvis bra att träna med övriga grupper, i mån av plats förstås.

Info om gruppindelning hittar du här: Träningsgrupper & tider – Shotokan Center

Återanmälan för VT24 och inbetalning av medlems- och terminsavgiften ska göras senast 29 februari

Återanmälan görs via formulär på hemsidan:

Återanmälan – Shotokan Center