Detta formulär används endast vid anmälan när avgiften redan är betald på någpt annat sätt. T.ex. via Epassi.