Terminsstart VT 2023

Vårterminen 2023 startar måndag 9 januari för befintliga medlemmar.

Vårens nybörjarkurs startar måndag 16 janauri. Träningstiderna är måndagar och torsdagar kl 17:30 – 18:30.

Barngruppens tisdagsträning är tidigarelagd och börjar kl 17:30. Övriga grupper har samma träningstider som tidigare.